• Matrijs
 • Technische profielen
 • Voorraad profielen
 • Outdoor profielen

PVC Profielen

CF kunststofprofielen biedt een ruim assortiment PVC profielen. PVC is een van de oudste en meest veelzijdige kunststoffen die heden ten dage nog veel gebruikt wordt. Dat deze kunststof nog zoveel gebruikt wordt ligt in het feit dat ze gemakkelijk te modificeren is naar gelang het gebruiksdoel. Zo kan men uit PVC harde en strakke producten maken zoals een raamkozijn, maar ook rubberachtige toepassingen zoals b.v. dichtingen. Juist de mogelijkheid om aan te passen aan het gebruiksdoel is er de oorzaak van dat nog steeds nieuwe toepassingen worden gevonden.

Hard poIy-vinyl-chloride (H PVC profielen)

Kwaliteiten en soorten pvc profielen

Hard PVC kan geleverd worden in de volgende kwaliteiten:

 • Normaal slagvast
 • Verhoogd slagvast
 • Hoog slagvast
 • Transparant
 • Glasgevuld 12%

 

Slagvaste Hard PVC profielen onderscheiden zich door een grote taaiheid en krasvastheid. Zij zijn buitengewoon geschikt voor toepassing in de bouw. Door de speciale toevoegingen wordt bereikt dat ook bij lage temperaturen het materiaal zijn eigenschappen behoudt.

Materiaaleigenschappen hard pvc profielen

Hard-PVC bevat geen vluchtige bestanddelen of stoffen die gevoelig zijn voor oxidatie. Het is bijzonder goed bestand tegen in het normale gebruik voorkomende chemicaliën. De maximale gebruikstemperatuur ligt, bij 70° C. De hard PVC profielen kunnen in het algemeen slechts onbelast worden gebruikt. Onder te hoge druk- of trekbelasting zal de kunststof na enige tijd kruipverschijnselen gaan vertonen en blijvend vervormen. Het materiaal heeft voldoende restspanning om blijvende klemming of veerkracht te behouden.

Kleuren

Hard-PVC wordt door en door gekleurd. Lakken is dan ook voor altijd overbodig. Wil men toch van kleur veranderen dan bestaat de mogelijkheid om later opnieuw te schilderen. Door het toevoegen van de juiste stabilisatoren en goede pigmenten zijn de Hard-PVC recepturen goed kleurecht en weerbestendig. Door de jarenlange toepassing in bijv. de kunststof kozijnen industrie heeft zich dit wel bewezen. Vooral de lichte kleuren zijn uitermate geschikt voor buitentoepassingen. Door de reflectie van het zonlicht worden de lichte pvc profielen minder warm en is de thermische uitzetting geringer.

Brandveiligheid

De Hard-PVC recepturen vallen in de categorie van moeilijk ontvlambare producten ( volgens DIN 4102/B1 en B2). Deze eigenschap dankt PVC aan zijn chemische opbouw. Het wordt dus niet door toevoegingen bereikt en kan dus na verloop van tijd niet veranderen.

Transparant

Voor Hard-PVC transparante recepturen gelden andere uitgangswaarden dan voor de pvc gedekte kleuren. De maximale gebruikstemperatuur ligt bijv. bij maximaal 65° C. Daarnaast is het materiaal meestal ook elastischer. Geadviseerd wordt om altijd een UV-stabilisator te gebruiken, dit om vergeling tegen te gaan.

Glasgevuld 12%

Hard-PVC glasgevuld 12% is een compound waarbij, door de glasvulling, de stijfheid toeneemt en de uitzettingscoëfficient lager is ten opzichte van de normale Hard-PVC compounds. Een profiel uit dit materiaal heeft ongeveer 2 x zoveel stijfheid dan normaal hard pvc. De uitzettingscoëfficient is ongeveer de helft lager.

Lakken

PVC is een kunststof die een goede "buitenduurzaamheid" heeft en kan in veel kleuren worden gefabriceerd. Toch zal bij buitengebruik de kleur langzaam iets grijzer worden doordat het materiaal verkrijt. Er ontstaat dan een soort verweringslaag. Men kan de kunststof dan goed verven met de gangbare verfsystemen. Wil men niet gaan verven, dan kan het van een wax-laag (bijv. autowax) ook een oplossing zijn. Deze behandeling zou men, afhankelijk van de mate van UV, jaarlijks of tweejaarlijks moeten doen.

Lassen

PVC profielen kunnen goed worden gelast. Het kan in zijn algemeenheid gebeuren met warmte. Deze warmte kan worden opgewekt met warme lucht, verwarmingselement of door wrijving. Ook kan deze warmte worden opgewekt met hoogfrequente trillingen. Hoe men ook last, met PVC moet men oppassen dat het materiaal niet thermisch overbelast wordt. Er treedt dan verkoling op waardoor de laskwaliteit nadelig beïnvloed wordt. Vormen van lassen:

 • Hete lucht
 • Spiegellassen
 • Ultrasoon lassen

 

Chemische bestendigheid

Hard-PVC is bestand tegen o.a. zoutoplossingen, verdunde (en soms ook geconcentreerde) zuren en logen, a-polaire oplosmiddelen, benzine, minerale oliën, vetten en alcoholen, maar is niet bestand tegen o.a. polaire oplosmiddelen zoals esters, chloorkoolwaterstoffen, ketonen, aromatische koolwaterstoffen, benzeen, oleum bevattend zwavelzuur en geconcentreerd salpeterzuur (zie grafiek).

Verbinden met andere materialen

Hard-PVC is uitstekend geschikt om te verbinden met andere thermoplasten. Men kan hierbij denken aan co-, tri- en quadextrusie. Naast het verbinden met natuurlijk Hard PVC(bijv. een andere kleurstelling) is Hard PVC ook goed te verbinden met Zacht PVC, Thermoplastisch rubber(TPR), Thermoplastisch Polyurethaan(TPU) en PMMA. Ook bestaan er mogelijkheden om Hard PVC te verbinden met ABS en ASA, echter dit is afhankelijk van specifieke Hard PVC recepturen.

Bewerken Hard PVC

Hard-PVC is te bewerken d.m.v. zagen, boren en stansen. Voor de juiste benodigdheden hiervoor, zie bijgaande/onderstaande grafiek.

Kenmerken in het kort

 • Max. gebruikstemperatuur ca. 70° C
 • Goede tot zeer goede slagsterkte
 • Zelfdovend
 • Goed weersbestendig
 • Redelijk hoge E-moduul
 • Goed te co-extruderen.

 

Toepassingen

Hard PVC profielen worden veelvuldig toegepast in:

 • Bouw
 • Kassenbouw
 • Winkelinrichting
 • Kabelgootsystemen
 • Ventilatiesystemen

 

Zacht poIy-vinyl-chloride (Z-PVC) profielen

Zacht-PVC kan men maken door tijdens het mengproces zgn. "weekmakers" toe te voegen. Deze weekmakers onderscheiden zich van elkaar in vluchtigheid en week-makende eigenschappen. Ook kan men extenders of secundaire weekmakers toevoegen. CF kunststofprofielen verwerkt hoofdzakelijk hoogwaardige weekmakers met een lage vluchtigheid en goede koude-bestendigheid. Voor speciale toepassingen, zoals olie- en benzinebestendige profielen, worden polymere weekmakers toegevoegd, terwijl ook weekmakervrij Zacht-PVC compounds tot de mogelijkheden behoren.

Materiaaleigenschappen zacht pvc profielen

De toegepaste weekmaker en de hoeveelheid daarvan bepaalt in hoge mate het karakter van het Zacht-PVC. Het is dan ook moeilijk om in algemene zin te spreken. Per materiaalsoort willen we u graag nader inlichten. Afhankelijk van het gehalte aan weekmakers kunnen Zacht-PVC producten onbelast toegepast worden tot temperaturen van 50-70 ° C. Wanneer zacht PVC profielen aan hogere temperaturen worden blootgesteld kan er een blijvende krimp optreden van ca. 2%

Kleuren zacht pvc profielen

Zacht-PVC wordt door en door gekleurd. Door het toevoegen van de juiste stabilisatoren en goede pigmenten zijn de Zacht-PVC recepturen goed kleurecht en weerbestendig. Ze kunnen dan ook zonder problemen meerdere jaren buiten worden toegepast.

Transparante zacht pvc profielen

Zacht-PVC is ook in transparante uitvoeringen te verkrijgen.

Brandveiligheid zacht pvc profielen

Zacht-PVC is langzaam tot zelfdovend, afhankelijk van de toegepaste type en hoeveelheid weekmaker. De mate van zelfdovendheid kan worden ingesteld.

Lakken zacht pvc profielen

Ook Zacht-PVC heeft een goede "buitenduurzaamheid" en kan dus net als bij hard PVC in vele kleuren worden gefabriceerd. Ook hier geldt dat het materiaal iets kan vergrijzen vanwege het verkrijten van het materiaal.  Men kan de kunststof dan verven met de gangbare verfsystemen, echter bestaat de kans dat dit ten koste gaat van de elasticiteit van het materiaal. Tevens kunnen er op termijn lakscheurtjes ontstaan. Ook bestaat de kans dat de lakken gaan reageren op bepaalde Zacht-PVC weekmakers, waardoor er een slechte hechting van de lak ontstaat.

Lassen zacht pvc profielen

Net als hard PVC, kan ook zacht PVC goed gelast worden.

Chemische bestendigheid zacht pvc profielen

Door het toevoegen van weekmakers aan Zacht-PVC wordt de chemische bestendigheid bepaald door de toegepaste weekmaker en is deze in het algemeen minder dan bij Hard-PVC.

Verbinden met andere materialen

Zacht-PVC is net als hard PVC ook erg geschikt om te verbinden met andere thermoplasten. Zoals bijvoorbeeld co-, tri- en quad-extrusie. Naast het verbinden met natuurlijk Zacht- PVC(bijv. een andere kleurstelling) is Zacht- PVC ook goed te verbinden met Hard- PVC en Thermoplastisch rubber(TPR).

Kenmerken in het kort

 • Max. gebruikstemperatuur ca. 55° C
 • Goede tot zeer goede treksterkte
 • Zelfdovend in te stellen
 • Goed weersbestendig
 • Redelijk tot goede koude flexibiliteit
 • Goed te co-extruderen

 

Toepassingen zacht pvc profielen

Zacht PVC profielen worden veelvuldig toegepast in:

 • Botenbouw
 • Bouw
 • Medische industrie
 • Tuinbouw/irrigatie
 • Vloerafwerking
Neem direct contact op
CF kunststofprofielen
Doorbraakweg 45
7783 DC Gramsbergen
+31 (0)524 - 56 17 08
[email protected]

Volg ons via:
CF kunststofprofielen LinkedIn LinkedIn CF kunststofprofielen Xing Xing