• 21.000 m2 productie- en voorraadhallen
  • 38 moderne extrusielijnen
  • Eigen volwaardig matrijsmakerij
  • Productie 60 miljoen meter per jaar

CF kunststofprofielen ook dit jaar weer verbonden aan VinylPlus®

CF kunststofprofielen is ook dit jaar weer verbonden aan VinylPlus®. Het duurzaamheidslabel voor bouwproducten van PVC. CF kunststofprofielen is al geruime tijd verbonden, omdat er veel waarde wordt gehecht aan een circulaire economie en het recyclen van PVC-afval. Met het VinylPlus® Product Label laten wij als producent van kunststof profielen zien hier een actieve bijdrage in te leveren, en bewust bezig te zijn met het ontwikkelen en verbeteren van onze recyclingmethoden. En bewerkstelligen we de wetgeving hiervoor in Europees verband. Meer over VinylPlus® en het VinylPlus® Product Label lees je hieronder.

Wat is VinylPlus®?

 VinylPlus® is het programma van de Europese PVC industrie wat zich richt op de duurzame ontwikkeling en de circulaire economie van bouwproducten met PVC. In de afgelopen 10 jaar heeft VinylPlus zich gericht op de voortdurende ontwikkeling van inzamelings- en recyclingschema's voor PVC-afval in heel Europa, de geleidelijke vervanging van de meest problematische additieven, de vermindering van het energieverbruik in productieprocessen, en de ontwikkeling van het VinylPlus® Product Label.

In de afgelopen twee decennia zijn Vinyl 2010, Vinyl 2010 was de eerste Vrijwillige Verbintenis van de Europese PVC-industrie, en VinylPlus erin geslaagd hun doelstellingen te realiseren, door jaarlijks verslag uit te brengen en onder toezicht te staan van een onafhankelijke toezichtcommissie.

Tijdens het VinylPlus Sustainability Forum 2021 heeft de gehele PVC-waardeketen zijn toewijding aan vooruitgang naar een duurzame en circulaire toekomst opnieuw bevestigd met de officiële lancering van VinylPlus 2030, de volgende tienjarige verbintenis van de Europese PVC-industrie voor duurzame ontwikkeling.

VinylPlus® Product Label

Om gecertificeerd te zijn met het VinylPlus® Product Label wordt er naar de volgende certificeringscriteria gekeken:

  • Meetbare doelstellingen en termijnen - Zorgen voor controleerbare doelstellingen.
  • Transparantie en verantwoordingsplicht - Garandeer openheid, transparantie en verantwoordingsplicht door externe derde partijen te betrekken.
  • Dialoog en samenwerking - Samenwerken als een verenigde PVC-waardeketen en samenwerken met belanghebbende partijen om oplossingen te vinden die geen enkele partij alleen kan implementeren.
  • Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen en onderzoek - Ervoor zorgen dat technologieën, processen en materialen worden beoordeeld aan de hand van solide, geloofwaardige en wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsindicatoren.
  • Prioriteit voor duurzaamheidsinnovatie - Prioriteit geven aan onderzoek, ontwerp en innovatie die het duurzaamheidspotentieel van PVC vergroten.
  • Etikettering en traceerbaarheid - Ervoor zorgen dat consumenten, gebruikers en openbare aanbesteders duidelijke en correcte informatie krijgen, zodat duurzame en gerecycleerde producten gemakkelijker worden herkend.
  • Mondiale actie en kennisoverdracht - Een actieve rol spelen bij de ondersteuning van een geïntegreerde, grensoverschrijdende, duurzame en circulaire PVC-waardeketen, onder meer door de uitwisseling van beste praktijken en samenwerking met andere regionale PVC-actoren op mondiaal niveau.
De kunst van perfectie
Van klantspecifieke profielen tot standaard profielen uit voorraad.
Vanaf uw vraagstuk tot het op voorraad houden, beheren en leveren van het profiel, wij doen het.