• 21.000 m2 productie- en voorraadhallen
 • 38 moderne extrusielijnen
 • Eigen volwaardig matrijsmakerij
 • Productie 60 miljoen meter per jaar

Code of Conduct

CF Kunststofprofielen (“CF”) plaatst bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“MVO”) in de voorhoede van al haar zakelijke transacties. 
Ook van onze leveranciers verwacht CF dat zij onze wens delen om verantwoord te ondernemen, de beste van de klas te zijn, innovatief, efficiënt en kwaliteit gedreven. Bij het selecteren van leveranciers houdt CF ook rekening met ethische kwesties, zoals het respecteren van mensenrechten, aandacht voor gezondheid en veiligheid, naleving van wet- en regelgeving en verantwoord omgaan met het milieu. 

CF streeft naar eerlijk zakendoen. Wij zijn ervan overtuigd dat vertrouwen, integriteit en respect voor de wet gunstig zijn voor iedereen.

MVO-vereisten voor onze leveranciers

Leveranciers moeten aantonen dat zij voldoen aan alle relevante en toepasselijke wetten met betrekking tot mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu, evenals anti-omkoping, corruptie en antitrust (inclusief de UK Bribery Act, de US Foreign Corrupt Practices Act, en High-Risk Areas, en sectie 1502 van de Dodd-Frank Act, indien van toepassing).

Leveranciers moeten zich houden aan goede ethische praktijken zoals beschreven in deze Code of Conduct en zich specifiek verbinden tot:

 • Eerbiediging van de bescherming van mensenrechten in hun invloedsgebieden.
 • Het respecteren van vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen door werknemers.
 •  Een verbod op alle vormen van gedwongen, verplichte en kinderarbeid.
 • Ondersteuning van de beginselen van gelijke kansen met betrekking tot de aanwerving en selectie van werknemers.
 • Het naleven van toepasselijke gezondheids- en veiligheidswetgeving.
 • Het naleven van toepasselijke milieuwetgeving.
 • Een proactieve aanpak van milieuproblemen.
 • Het naleven van relevante anti-omkopings-, anticorruptie- en antitrustwetgeving.

Leveranciers zijn verplicht om de naleving van deze Code of Conduct te waarborgen. Als niet aan een of meerdere eisen wordt voldaan, wordt er een verbeterplan opgesteld, en de voortgang wordt gecontroleerd. Anders kan de leverancier mogelijk niet doorgaan met leveringen aan CF en/of aan gelieerde werkmaatschappijen. Wij bieden in dergelijke omstandigheden evenveel hulp als praktisch mogelijk is. Wij verwachten van alle leveranciers dat zij zich houden aan de principes van deze Code. Alleen als we deze ethische en MVO-normen handhaven, kunnen we onze goede reputatie beschermen en ons voortdurende succes garanderen. We zullen de werking van deze Code of Conduct monitoren en verdere verbeteringen aanbrengen waar nodig, naar ons oordeel. 
 
We kijken ernaar uit om zaken met u te doen.
De kunst van perfectie
Van klantspecifieke profielen tot standaard profielen uit voorraad.
Vanaf uw vraagstuk tot het op voorraad houden, beheren en leveren van het profiel, wij doen het.