• 21.000 m2 productie- en voorraadhallen
  • 38 moderne extrusielijnen
  • Eigen volwaardig matrijsmakerij
  • Productie 60 miljoen meter per jaar

C02 neutraal produceren voor onze toekomst en planeet!

Wij voegen de daad bij het woord en hebben onze CO2-uitstoot met maar liefst 96% weten te reduceren.

Dankzij actieve verduurzaming van onze bedrijfsprocessen voldoen wij als organisatie ruimschoots aan het klimaatakkoord van Parijs. Onze inspanningen zeggen alles over ons verantwoordelijkheidsgevoel; de gevolgen van opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van volgende generaties. Wij willen graag het goede voorbeeld geven en ons als CF kunststofprofielen positief onderscheiden in de markt. Tevens inspireren wij graag andere bedrijven en instellingen om dezelfde stappen te ondernemen.


CF kunststofprofielen heeft samen met Alliantie Klimaatactie de CO2 voetafdruk in kaart gebracht. Daaruit kwam naar voren dat wij een aanzienlijke CO2 uitstoot produceren, met name door het gebruik van “grijze stroom”. Naar aanleiding hiervan hebben wij gekozen om de overstap te maken naar “groene stroom” welke volledig is opgewekt in Nederland. Onder groene stroom wordt elektriciteit verstaan die is opgewekt door zon, wind en water.

Door deze overstap naar groene stroom hebben wij onze CO2 voetafdruk weten te verlagen met maar liefst 96%. Dat betekent dat iedere FTE van CF kunststofprofielen, 809.96 Kg CO2 uitstoot. Voorheen was dit per FTE 22091.84 Kg CO2. Daarnaast is het aantal volwassen bomen, die een jaar lang moeten groeien om onze totale CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen, afgenomen met maar liefst 191537 bomen. Om onze huidige, totale uitstoot in hun biomassa op te nemen gebruiken we nu slechts 7289 bomen in plaats van 198826 bomen.

Een significante en duurzame ontwikkeling, die we graag willen voortzetten om ook volgende generaties een veilige en leefbare toekomst te garanderen.

Infographic MVO CF
De kunst van perfectie
Van klantspecifieke profielen tot standaard profielen uit voorraad.
Vanaf uw vraagstuk tot het op voorraad houden, beheren en leveren van het profiel, wij doen het.