• Matrijs
  • Technische profielen
  • Voorraad profielen
  • Outdoor profielen

Wolfgang Fülbier Bedrijfsleider en Plant Manager binnen Schauenburg

CF kunstofprofielen en Schauenburg slaan de handen ineen, een samenwerking die moet inspelen op nieuwe tijden en nieuwe kansen.
Wolfgang Fülbier Bedrijfsleider en Plant Manager binnen Schauenburg spreekt over de nieuwe grensoverschrijdende samenwerking met CF kunststofprofielen in Duitsland.

Wat zijn de activiteiten van Schauenburg Profiltechnik?

Wolfgang Fülbier: “Schauenburg is handelaar en producent van kunststof profielen & spuitgietonderdelen in verschillende kunststof materialen. We leveren kunststofprofielen en spuitgietonderdelen uit velerlei verschillende materiaalsoorten. Wat ons onderscheid is dat we heel goed zijn in het vinden van klant specifieke oplossingen. Denk hierbij aan het voorzien van tape en het opmaat maken van de profielen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor de glas industrie profielen met een vacuüm lip ontwikkeld. Deze profielen zien we onder andere terug in de automobiel branche. Kortom wij kunnen maatoplossingen bieden en dit ook in kleinere hoeveelheden. Dat maakt ons uniek en interessant voor onder andere innovatieve bedrijven en projecten. “

Op welke gebieden gaan Schauenburg en CF kunststofprofielen samenwerken?

Schauenburg zal vooral in Zuid Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de aanvragen van speciaal profielen voor CF gaan behartigen. Tevens zijn wij met onze expertise en ervaring goed in staat om nieuwe klanten te werven in deze landen en regio’s. Vanaf november 2020 zal Schauenburg ook een magazijn optuigen om een deelvoorraad van het CF standaard bouwprofielen programma als grijpvoorraad te hebben voor de regio Bayern.” CF zal vanaf heden ook haar huidige klantenkring in Zuid Duitsland via de Schauenburg Group beleveren. CF heeft in het verleden al een groot deel van haar klantenkring via Schauenburg beleverd maar deze samenwerking wordt nu dus geintensiveerd.”

“Wij hebben het voordeel dat wij het transport en de distributiekracht hebben waarop CF kan rusten.”

Waarom is Schauenburg een samenwerking aangegaan met CF kunststofprofielen?

“Zowel Schauenburg als CF kunststofprofielen zijn flexibel opererende bedrijven met korte lijnen en een hart voor innovatie. Daarom passen wij goed bij elkaar. Dat maakt ook dat we elkaar gevonden hebben als partner. Wij hebben het voordeel dat wij het transport en de distributiekracht hebben waarop CF kan rusten. “Daarnaast kunnen wij als Schauenburg profiteren van de technische capaciteiten en ontwikkelingskracht van CF kunststofprofielen, men kan hoogwaardige maatoplossingen bieden waar onze klanten expliciet om vragen. Innovatiekracht, snelheid, flexibiliteit daar blinkt CF naar onze mening echt in uit. We leven in een dynamische tijd waarin de snelheid van de offerte en ontwikkelingstraject steeds belangrijker worden, samen met CF kunststofprofielen hebben wij juist deze factoren gewaarborgd.”

“We leven in een dynamische tijd waarin snelheid én kwaliteit steeds belangrijker worden, met CF kunststofprofielen hebben wij juist deze factoren gewaarborgd.”

Hoe ervaart Schauenburg de samenwerking met CF kunststofprofielen tot nu toe?

“Wat ons opvalt is de snelheid van handelen en de flexibiliteit van de mensen binnen CF kunststofprofielen. Wat zoals gezegd van cruciaal belang is voor nu maar nóg meer voor de toekomst. Logge en hiërarchische ondernemingen met complexe en trage procedures zullen het op de langere termijn lastiger krijgen. Schauenburg en CF begrijpen dat maar al te goed en dat zorgt ervoor dat we op gelijke voet en met gelijke ambities onze markten willen bewerken en samen op zoek gaan naar nieuwe klanten. Daarnaast zijn de lijnen erg kort en dat is voor ons enorm prettig werken.”

Op welk gebied zouden Duitse bedrijven met een kunststofprofiel vraagstuk kunnen profiteren van de samenwerking Schauenburg/CF?

“We zien duidelijk dat steeds meer industrieën zich oriënteren op de regio voor de productie en leveringen van onderdelen en halffabricaten. De corona crisis heeft ons laten zien dat we te afhankelijk zijn geworden van outsourcing naar het buitenland met als gevolg dat bedrijven niet snel kunnen reageren wanneer er door een pandemie er niet meer geleverd kan worden. Dit betekend dat er voor de maakindustrie weer kansen liggen die er eerder niet waren. Niet alleen de gevestigde bedrijven maar ook de startup kan bij ons terecht omdat we voor deze partijen ook kleinere badges kunnen produceren en na-bewerken als dat nodig is. Wij kunnen vanaf de ontwikkelingsfase tot de nabewerking samen met onze klanten optrekken. “

“De corona crisis heeft ons laten zien dat we te afhankelijk zijn geworden van outsourcing naar het buitenland.”

Waar liggen in de Duitse markt de kansen binnen de kunststof profielen branche? En hoe wil CF/Schauenburg deze kansen benutten?

“We zien dat het niet meer van deze tijd is dat een aanvraag voor een profiel langs veel lagen van een organisatie gaat. Dit zorgt ervoor dat klanten te lang bezig zijn met de ontwikkelingsfase van hun product. De huidige markt staat dat niet meer toe. We leven in een tijd dat markten en branches per jaar een schifting doormaken. Wanneer je als toeleverancier niet op tijd kan leveren en achter de feiten aanloopt bestaat de kans dat je het aflegt tegen de flexibele en efficiëntere organisaties. Met de nieuwe samenwerking met CF kunnen wij optimaal inspelen op deze ontwikkeling en wij hopen dit nog voor een zeer lange periode te kunnen doen.”

Download hier deze referentie

Wilt u ook profiteren van een samenwerking met CF kunststofprofielen?

We gaan graag in gesprek om uw kunststof profiel vraagstuk met beide handen aan te pakken.

[email protected]
+31 (0)524 - 56 17 08

Neem direct contact op
CF kunststofprofielen
Doorbraakweg 45
7783 DC Gramsbergen
+31 (0)524 - 56 17 08
[email protected]
Goederen ontvangen en uitgeven:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Volg ons via:
CF kunststofprofielen LinkedIn CF kunststofprofielen Youtube CF kunststofprofielen Facebook